Masolek

Синоними: Masolek (Sopharma)

Лекарствена форма:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Върху измит и подсушен мазол се нанася унгвентът със съответната шпатула. Пази се околната кожа! Поставя се оклузивна превръзка, която се сменя ежедневно в продължение на 3-4 дни. След това се прави гореща баня и екстракция на мазола. В последствие мястото се маже без превръзкаоще няколко дни. Важно условие е да се носи удобна обувка с цел профилактика.
Мазоли, брадавици, ограничени хиперкератози.
унгвент.  Има кератолитично и слабо антисептично действие. Съдържа Acidum salicylicum 22%; Cera flava 15%, Kreosotum 6%; Lanolinum anhydricum 38%, Vaselinum flavum ad 100g.
 

Реклама