Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ е установено, че срочен трудов договор може да се сключва до завършване на определена работа. Времетраенето на трудовия договор се определя чрез точно посочване на работата, която трябва да се извърши. В този случай времетраенето на трудовия договор се определя от настъпването на едно бъдещо сигурно събитие до завършването на определената в договора работа без фиксиране на краен срок.

Сключеният на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до завършване на определена работа, се прекратява на основание чл. 325, т. 4 от КТ със завършване на определената работа. При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е задължен да издаде заповед (акт за прекратяване на трудовия договор) и няма пречка страните да сключат на нов трудов договор. В този случай ограниченията по ал. 3, 4 и 5 от чл. 68 не се прилагат. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама