Въпрос : Работя по основен и допълнителен договор по чл.111. На колко дни неплатен отпуск имам право по единият и другият договор, който се зачита за осигурителен стаж? На по 30 дни по всеки договор или само на 30 дни по основния? Възможно ли е 20 дни по основния и 10 дни по договора за допълнителен труд?

Отговор : Съгласно чл. 160, ал.1 от КТ работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.
В чл. 160, ал. 3 от КТ е предвидено, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в КТ, в друг закон или в акт на Министерския съвет.
По всеки от трудовите договори – основния и трудовия договор за допълнителен труд, можете да ползвате неплатен отпуск, 30 работни дни от които се зачитат за трудов и осигурителен стаж по основния трудов договор. По трудовия договор за допълнителен труд 30 дни се зачитат за трудов и осигурителен стаж, ако сте на не по-малко от законоустановеното за Вас работно време. Този трудов стаж не се вписва в трудовата книжка. За него се издава от работодателя УП2 и УП 3. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама