Пенсията се спира:

  • по искане на лицето;
  • когато лицето не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан;
  • когато пенсионерът не получава пенсията си повече от шест месеца;
  • когато не следва изплащането й на основание чл.101 от Кодекса за социално осигуряване (при несъвместимост на пенсиите).

Източник НОИ

Подобни статии:
 

Реклама